• 19 Aug 2020

  De prijs van de onafhankelijkheid

  De financiële voordelen die Nederland met de Indonesische soevereiniteitsoverdracht in 1949 behaalde waren groot. Indonesië werd dan wel politiek onafhankelijk, maar in financieel-economische zin werd de koloniale verhouding geenszins geliquideerd.

  Door: Anne-Lot Hoek en Ewout van der Kleij

 • 19 Aug 2020

  J.P. Coen? Bekijk het koloniale verleden eindelijk eens van de andere kant

  De geschiedschrijving van het Nederlandse koloniale verleden was tot nog toe te beperkt in haar perspectief.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 19 Mrt 2020

  Een stap naar meer ruimhartigheid

  Een pandemie en excuses van de koning: ze komen zelden tegelijkertijd voor. Toch zijn deze twee historische gebeurtenissen – weliswaar compleet van elkaar verschillend – inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 4 Mrt 2020

  Een Nederlands onderonsje

  Volgende week bezoekt het koninklijk paar Indonesië. Maar op 17 augustus, als Indonesië 75 jaar onafhankelijkheid viert, is Nederland er niet bij. Een gemiste kans.

  Door: Anne-Lot Hoek & Roel Frakking

 • 18 Aug 2019

  Gemiste geschiedenis, gemiste kans

  (NRC Opinie & Debat: Geef Soekarno een straatnaam')

  De bloedige strijd in Indonesië in de jaren 1945-’49 beneemt Nederland het zicht op de politieke strijd voor onafhankelijkheid die al decennia eerder begon. De leiders van die strijd verdienen eindelijk erkenning.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 16 Jan 2019

  Luister ook eens naar de Indonesische stemmen

  Om onze gedeelde koloniale geschiedenis onder ogen te zien, moeten historici naar twee kanten de ramen openzetten.

   Door: Anne-Lot Hoek en Martijn Eickhoff

 • 29 Sep 2018

  Rutte, doe als Macron en erken misdaad

  President Marcron erkent de martelingen door Frankrijks soldaten in Algerije. Zo zou ook Nederland verantwoording moeten nemen voor zijn schuld in Indonesië.

  Door: Anne-Lot Hoek en Stef Scagliola

 • Aug 2017

  De verzwegen moorden van Palembang

  Uit onderzoek van Anne-Lot Hoek voor Vrij Nederland blijkt dat het Nederlandse leger in januari 1947 onaangekondigd luchtaanvallen uitvoerde op Palembang, Zuid-Sumatra, waarbij vermoedelijk duizenden doden vielen. In Nederland werden deze aanvallen nagenoeg verzwegen.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • Aug 2017

  In naam van Merdeka.

  De andere Vrijheidsstrijders

  Soetan Sjahrir, Rachmad Koesoemobroto – in Nederland kennen we de voormannen van de Indonesische revolutie nauwelijks. Maar ook hun strijd, hun verlangen naar vrijheid, tekent de Nederlandse geschiedenis.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 16 Sep 2016

  Iedereen wist het, maar niemand kon het zeggen

  Oorlog werd ‘politionele acties’, structureel geweld werden ‘excessen’. De manier waarop Cees Fasseur en andere historici wegkeken van het Nederlandse geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, heeft het denkkader van jongere historici beïnvloed, schrijft Anne-Lot Hoek.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 12 Sep 2016

  Rengat, 1949 (Part 1)

  The band, trumpets and drums sound from afar as I walk towards the memorial service in the centre of Rengat, a small provincial town in central Sumatra. All kinds of people are lined up in front of a monument next to the wide, brown Indragiri River: officials dressed in ceremonial or military uniform, police officers, school children, teachers and veterans. The ceremony for the Rengat Event....

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 12 Sep 2016

  Rengat, 1949 (Part 2)

  On a gloomy morning in The Hague in March 2016, King William Alexander awarded Dutch Army commando troops the country's highest royal decoration. It was awarded for military courage shown during their 2005-2010 mission in Afghanistan. Several days later, King Alexander received a letter from 77-year-old Indonesian woman Nini Turaiza Tulus. Her letter detailed the execution in 1949 of her father in the Sumatran town of Rengat by the predecessor of these forces, during the Indonesian independence war.....

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 12 Aug 2016

  Je huid was of te blank, of te bruin

  De familiegeschiedenis van Wolter Gerungan weerspiegelt het Indonesische onafhankelijkheidsconflict, waarin bevolkingsgroepen tegenover elkaar kwamen te staan. „Wat we hier kennen als de ‘politionele acties’ wordt erg zwart-wit voorgesteld.”

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 15 Mrt 2016

  Het duistere verleden van de commando’s in Indië

  Vandaag ontvangt het Korps Commandotroepen de Militaire Willemsorde. Maar het Korps heeft een onverwerkte geschiedenis in Indië. Moeten we daar niet eerst over praten?

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 13 Jan 2016

  Ook op Sumatra richtte Nederland een bloedbad aan

  Dat het Nederlandse leger bloedbaden aanrichtte tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog is bekend. Maar van Rengat op Sumatra, waar honderden burgerslachtoffers vielen, wisten we weinig. Historicus Anne-Lot Hoek deed archiefonderzoek en sprak getuigen en nabestaanden.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 9 Jan 2016

  Wij gaan het hier nog heel moeilijk krijgen

  Recente aandacht voor geweld in Indonesie gold voor militairen, niet bestuursbeambtenaren. Brieven van Siebe Lijftogt uit Bali en Lombok geven daarin voor het eerst een doorkijkje. Als oud-verzetsman kon hij niet verdragen dat zijn collega's zich als bezetter gedroegen.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 10 Oct 2015

  Waarheidscommissie over verleden

  in Indonesië is nodig

  Rechtszaken over Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië kunnen nodig zijn. Maar er zijn betere manieren om in het reine te komen met een gewelddadig verleden, betoogt Geoffrey Robinson, een Canadese Indonesië-expert.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 7 Oct 2015

  Advocaat eist inzage in proefschrift geweld Indië

  Nederlanders pleegden tegen Indonesiërs volop extreem geweld, zag de promovendus. De advocaat wil die info ook.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 15 Aug 2015 

  ‘Op de vlucht’ neergeschoten

  ’Excessen’, dat was altijd de officiële term voor gevallen van extreem geweld door Nederlandse militairen tegen Indonesiërs in de jaren 1945-1950. Nu heeft een historicus de archieven doorgelicht. Wat blijkt? Wandaden kwamen structureel voor.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 14 Aug 2015 

  ‘Geweld Indië was structureel’

  Nieuw historisch onderzoek maakt officiële standpunt over ‘excessen’ Nederlandse militairen onhoudbaar

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 20 Jun 2015

  Historici, stel de juiste vragen over NL-Indië

  De bloedige strijd om Nederlands- Indië maakt nauwelijks deel uit van ons collectieve geheugen. Historische instituties hebben hun taak laten liggen, stelt Anne-Lot Hoek. En dat is een zaak van ons allemaal.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 15 Nov 2014 

  Een vuil oorlogje op Bali

  Nederlandse gezagsdragers runden Bali na de oorlog als hun particuliere koninkrijkje. Een vernietigend officieel rapport over corruptie en intimidatie werd weggewerkt. Net als de man die het schreef, blijkt uit recent ontdekte documenten

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 10 Oct 2014 

  Andere hulp, zelfde idealen

  In 2013 sloot de Nederlandse ambassade in Zambia haar deuren. De ontwikkelingsrelatie met het land werd twee jaar eerder al stopgezet. Bijna vijftig jaar ontwikkelingshulp gaat nu via handel verder. Hulp aan Zambia in vier fasen.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 15 Aug 2014 

  Na twee uur lag het plein bezaaid met lijken

  In augustus 1947 doodden Nederlandse mariniers op het Indonesische eiland Madura 400 tot 600 vrijheidsstrijders en dumpten de lijken. Zelfverdediging, aldus de mariniers. Een reconstructie.

  Door: Anne-Lot Hoek                     Fotografie: Marjolein van Pagee

 • 12 Nov 2014 

  Puputan Margarana.

  Zoektocht naar een gezamenlijke geschiedenis

  Nederlandse gezagsdragers runden Bali na de oorlog als hun particuliere koninkrijkje. Een vernietigend officieel rapport over corruptie en intimidatie werd weggewerkt. Net als de man die het schreef, blijkt uit recent ontdekte documenten

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 14 Dec 2013

  Nelson Mandela 1918-2013 - Special

  Tussen hoop en teleurstelling

  Anti-apartheidsactivisten blikken terug.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 19 Nov 2013 

  ‘Je schoot met z’n allen tegelijk’

  Indië-veteraan Han Grijzenhout vertelt hoe hij onschuldige burgers doodschoot in opdracht van de inlichtingendienst van de marine op Oost-Java. Grijzenhout vindt dat Rutte bij zijn bezoek deze week aan Indonesië excuses moet aanbieden.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 13 Nov 2013

  Bloedbaden op Bali

  Nederlandse militairen pleegden op grote schaal oorlogsmisdaden op Bali, blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 14 Sep 2013

  Geen moordenaars, wel een strafblad

  Nederland weigert eerherstel voor drie gewetensvolle mariniers. Waarom doet Frans Timmermans niks meer?

  Door: Anne-Lot Hoek en Harm Ede Botje

 • 7 Sep 2013

  De coup en de ambassadeur (Chili, 1973)

  Nederland nam in 1973 opgejaagde Chilenen op. Ondanks een onwillige ambassadeur. Een terugblik.

  Door: Anne-Lot Hoek en Harm Ede Botje

 • 27 Jun 2013

  Oude glorie behoeft een nieuw jasje

  De glorietijd van riante residenties voor diplomaten is voorbij. De diplomatieke dienst moet af van zijn oude imago en drastisch hervormen. 'Maar juist op die borrels en recepties kunnen ze goed zaken doen.'

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 15 Sep 2012

  'De seculiere wereld is een stuk saaier'

  Witte Pater Hugo Hinfelaar verliet Nederland tijdens het 'Rijke Roomse Leven' in de jaren vijftig. Bijna vijftig jaar later keert hij om gezondheidsredenen terug uit Zambia. Hoe kijkt hij terug op zijn tijd als missionaris? 'Wij waren de opstap naar de moderniteit.'

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 10 Jul 2012

  Onze vuile oorlog

  Historici roepen op tot een onderzoek naar het Nederlandse geweld in Indonesië. Waarom is dat niet al lang gebeurd?

  Door: Anne-Lot Hoek en Harm Ede Botje

 • 23 Jun 2012

  ‘Jongens, laten we dit huis sparen’

  Drie Nederlandse militairen die weigerden een kampong in brand te steken tijdens de eerste politionele actie, belandden in de cel. Tijd voor eerherstel. Een reconstructie.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 1 Feb 2012

  Verwantschap? Nou nee

  De PVV vreest voor het verdwijnen van de Afrikaanse taal. SGP, CU en PVV voelen medeleven met hun Afrikaanse ‘stamverwanten’; zo diende de SGP, vergeefs, een motie in tegen geweld tegen blanke Zuid-Afrikanen. Maar is er sprake van ‘stamverwantschap’? Een aantal onlangs naar Nederland geëmigreerde Zuid-Afrikanen vertelt.

  Door: Anne-Lot Hoek

 • 12 Apr 2011

  Leve het geld van de SNV

  De directie van SNV stapte deze week op. Waarom liet de Kamer de hulporganisatie jarenlang haar gang gaan?

  Door: Anne-Lot Hoek en Harm Ede Botje